Tee kuten 13 miljoonaa muuta käyttäjää: etsi seuraavaa ravintolakokemuksesi tästä

Yksityisyys

Yksityisyys

Olette luomassa DinnerBooking.com käyttäjäprofiilin. Ehdoissa ilmoitamme kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojanne. Hyväksyessänne käyttöehdot hyväksytte, että keräämme sekä käytämme tietojanne henkilötietolain mukaisesti.

Huomioittehan, että tehdessänne varauksen DinnerBooking online portaalin kautta sallitte, että valitsemanne ravintola kerää tietoja teistä.

Ravintola käsittelee sekä tallentaa henkilötietojanne. Ravintola on hallinnoitsija ja annatte suostumuksen, jotta tiedot voidaan antaa DinnerBookingille, joka kerää ja käsittelee tiedtoja hallinnoitsijana. Tätä tietoa hallinnoi ravintola, ja se siirretään myös DinnerBookingille.

DinnerBooking suosittelee, että luette henkilötietojenne käytön ja suojauksen periaatteet.

Käyttäjäprofiilin luominen dinnerbookingiin

Ravintola, johon olette tekemässä varausta, käyttää DinnerBookingia varausjärjestelmänä. Jotta voitte tehdä varauksen, teidän tulee luoda käyttäjäprofiili DinnerBookingiin. Voitte käyttää käyttäjäprofiilianne kaikissa ravintoloissa, kahviloissa, jne. (joita tästä eteenpäin kutsutaan ravintoloiksi), jotka käyttävät DinnerBookingia. Kirjautukaa vain sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla, ja antamanne tiedot tulevat näkyviin.

DinnerBooking on ravintoloiden varausjärjestelmä, jota käytetään ympäri maailman. Jotta voitte tehdä varauksen ravintolaan, joka käyttää DinnerBooking-järjestelmää, teidän on luotava käyttäjäprofiili. Käyttäjäprofiilianne voitte käyttää kaikissa ravintoloissa, jotka ovat mukana DinnerBooking-järjestelmässä. Kirjautukaa vain sisään sähköpostiosoitteellanne ja salasanalla, ja rekisteröimänne tiedot tulevat näkyviin.

Tietojen kerääminen teiltä

DinnerBooking kerää ja käyttää tietoa, jota käyttäjä antaa käyttäjäprofiilissaan.

Käyttäjäprofiilin luomiseen tarvitaan seuraavat tiedot: nimi, postinumero, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Voitte myös antaa tietoja erityistoivomuksista ja mielenkiinnon kohteista, allergioista, jne.

Keräämme tietoja teistä myös evästeiden kautta, kun käytätte DinnerBooking.com-sivustoa. Tietojen keruu noudattaa eväste-ehtojamme ja käyttö on henkilötietojen käyttöehtojemme mukaista.

If you subscribe to one of our newsletters, we also collect information about you and create a user profile for you. Processing of your personal information for this purpose is only done after your consent.

Kolmansien osapuolten tietojen keruu

Teidän DinnerBookingille antamienne tietojen lisäksi keräämme tietoja kumppaneistamme (ravintolat), tekemistänne varauksista ja mahdollisesti tiedoista, jotka kumppanimme keräävät teistä liittyen erityistoivomuksiinne ja vastaaviin asioihin sekä tekemiinne asiakaskäynteihin.

Käytämme teistä keräämäämme tietoa seuraaviin tarkoituksiin

Markkinointitarkoitukset: Voimme käyttää tietoja sisäiseen markkina-analyysiin esimerkiksi kehityssuuntien selvittämiseksi tai verkkoliikenteen mittaamiseksi sivuillamme, sekä kunkin käyttäjäprofiilin tai profiiliryhmien tilastointiin. Lisäksi voimme jakaa ei-henkilökohtaista tietoa muiden kanssa esimerkiksi anonyymiin mainontaan, tarkoittaen sitä, ettei tämä tieto sisällä tunnistettavia tietoja teistä.

Newsletters: If you subscribe to one of our newsletters, we use your information to send targeted newsletters to you. The newsletters will contain news about restaurants, inspiration from DinnerBooking and other marketing materials from us.

Ravintolat: Kun teette varauksen DinnerBookingin kautta ravintolaan, DinnerBooking antaa ravintolalle teistä tietoa seuraavasti: nimi, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollista muuta profiiliinne rekisteröityä tietoa tai tietoa, jota on kerätty teistä muissa ravintoloissa. Ravintola voi käyttää tätä tietoa todentaakseen mahdollisia tietoja ruokavaliosta, erityistoivomuksista, valituista menuista, ryhmävarauksista jne. sekä yleisesti hallitakseen vierailuanne ravintolassa ja ravintolan vierastietokannassa. Jos päivitätte DinnerBookingin käyttäjäprofiilin, annamme päivitetyt tiedot niille ravintoloille, jotka ovat aiemmin saaneet tietoa teistä ja joissa olette tehnyt varauksen viimeisen 12 kk aikana. Sähköpostiosoitettanne ja puhelinnumeroanne ei anneta ravintolalle mainostarkoituksiin, ellette erikseen mainitse, että haluatte saada mainoksia ravintolalta sähköpostitse.

Ravintolat voivat saada yhteenvetoja asiakkaiden palauteraporteista DinnerBookingilta, kun ravintola on saanut palautetta DinnerBookingin käyttäjäprofiilin kautta. Jos annatte palautetta ravintolasta DinnerBookingin arvioinnin kautta, palaute annetaan ravintolalle anonyymisti. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että ravintola yhdistää tietyn palautteen tiettyyn varaukseen, joten täyttä anonyymiyttä ei voida taata. Voitte myös valita antaa palautetta nimellänne ja antaa yhteystiedot kuten sähköpostiosoitteen, jotta ravintola voi vastata palautteeseenne.

DinnerBooking antaa ainoastaan ylläkuvatut tiedot ravintolalle, johon olette tehnyt varauksen DinnerBookingin kautta. Ravintoloilla ei ole pääsyä käyttäjäprofiilinne tietoihin, ei myöskään tietoihin käynneistänne muissa ravintoloissa. Tästä huolimatta hyväksytte, että samaan yritykseen tai ketjuun kuuluvat ravintolat voivat jakaa tietoa käynneistänne niissä.

Maksutapahtumat: Voimme käyttää henkilötietojanne teiltä tuleviiin kyselyihin ja pyyntöihin vastaamiseen sekä maksutapahtumien hoitamiseen, kuten meiltä tilaamienne tuotteiden maksamiseen luottokortilla. Agenttimme tai ravintolat ovat oikeutettuja hoitamaan sellaisia maksutapahtumia (esim. toimitukset). Antamianne henkilötietoja voivat käyttää myös toimittajat tilausten hoitamiseen. Huolimatta yllämainitusta meillä on oikeus säilyttää muuhun kuin rahaliikenteeseen liittyvää tietoa teistä.

Hallinto ja tiedonhallinta: Käsittelemme käyttäjäprofiilinne tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin. Voimme esimerkiksi ottaa teihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse käyttäjäprofiilinne ylläpitoon tai lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä. Voimme siirtää henkilötietojanne kolmannelle osapuolelle, joka toimii toimittajanamme, kun tämä siirto tapahtuu salassapito-ohjeistuksen mukaisesti ja kun tietoja käytetään ainoastaan määrittelemiemme tehtävien suorittamiseksi (esim. mainoskampanjan hallinnoimiseksi, IT operointiin tms.)

Muut tarkoitukset: Voimme käsitellä ja antaa henkilötietojanne, jos se on sallittu tai vaadittu voimassaolevan henkilötietolain mukaan.

Tapaukset, joissa tietojanne luovutetaan

Annamme teistä kerättyjä tietoja muiden käyttöön vain siinä määrin, kuin on kuvattu ylläolevassa kappaleessa siitä, miten käytämme tietoja teistä.

Hyväksytte, että tietoja teistä voidaan antaa myös ravintoloiden käyttöön sekä siirtää toimittajillemme, jotka toimivat kolmantena osapuolena, ja voivat sijaita eri maissa. Tähän liittyen huomatkaa erityisesti, että kolmannen osapuolen vastaanottajat muissa maissa eivät välttämättä noudata teidän maassanne voimassaolevan henkilötietolain vaatimuksia samojen sääntöjen mukaisesti. Siksi hyväksytte, ettei suojaustason riittävyydestä ole varmistusta tai takuuta sellaisissa maissa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että henkilötietojenne turvallisuusriski on korkeampi.

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilökohtaiset tiedot, päivitykset ja käyttöoikeudet

Tarvitsemme apuasi sen varmistamiseen, että DinnerBookingin käyttämät tiedot teistä ovat oikeat ja ajantasaiset. Jos nimeenne, yhteystietoihinne, erityistoivomuksiinne tai muuhun käyttäjäprofiilissa mainittuun tietoon tulee muutoksia, teidän tulee viipymättä päivittää tiedot käyttäjäprofiiliinne.

Tietojen säilytysaika

We store and process your personal data for 24 months after your last use of the user profile. The use consists of to log on to DinnerBooking.com or completion of booking at a Restaurant via DinnerBooking or subscribe to one of our newsletters.

Jos käyttäjäprofiilianne ei ole käytetty 24 kuukauteen, tiedot poistetaan järjestelmästämme automaattisesti. Ennen poistoa otamme yhteyttä teihin antamaanne sähköpostiosoitteeseen, jotta voitte halutessanne säilyttää profiilin.

Ennen käyttäjäprofiilin poistamista anonymisoimme teitä koskevat tiedot, jotta niitä voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

Pääsyoikeudet ja oikaisu

Voitte milloin tahansa pyytää DinnerBookingilta tiedon hallinnoijana pääsyä siihen, mitä tietoja käsittelemme teistä, mihin tarkoituksiin käytämme tietoja, mille vastaanottajille tai vastaanottajakategorioille tietoja on annettu tai annetaan, miten kauan säilytämme tietoja, mistä tiedot tulevat jos ne ovat muualta kuin teiltä tulleita, ja olemmeko tehneet automaattisia päätöksiä esim. profiloinnista.

Jos teitä koskevat tiedot ovat virheellisiä, teillä on oikeus saada tiedot korjattua tai poistettua.

Suostumuksenne voidaan peruuttaa

Voitte milloin tahansa peruuttaa hyväksyntänne henkilötietojenne käyttöön. Voitte peruuttaa hyväksynnän poistamalla käyttäjäprofiilinne. Kaikki tiedot teistä poistuvat tällöin DinnerBookingista. Ennen profiilinne poistamista anonymisoimme osia käsittelemästämme teitä koskevasta tiedosta, jotta sitä voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

For newsletters, you can simply withdraw your consent to receive additional newsletters. You can unsubscribe from any newsletter you receive or from your user profile.

Myös jos haluatte peruuttaa hyväksyntänne ravintoloilta, joilla on pääsy tietoihinne, teidän täytyy peruuttaa hyväksyntä suoraan näiltä ravintoloilta. Käyttäjäprofiilisivultanne näette, kenelle olemme antaneet tietojanne. Teidän tulee olla tietoisia siitä, että kun olemme poistaneet käyttäjäprofiilinne, emme enää pysty sanomaan, minne tietojanne on siirretty.

Voitte valittaa

Jos uskotte, että tapamme käsitellä henkilötietojanne ei täytä henkilötietolain vaatimuksia, voitte tehdä valituksen paikalliselle tietoturvaviranomaiselle.

Evästeet

Vieraillessanne sivustollamme tallennamme automaattisesti (eli ilman rekisteröitymistä) ei-henkilökohtaisia tietoja (esim. käytetty selain ja käyttöjärjestelmä, verkkotunnus sivustolta, josta tulit sivustollemme, vierailujen määrä, keskimääräinen sivustolla käytetty aika, katsottujen sivujen määrä). Me saatamme käyttää tietoja seurataksemme sivustojemme houkuttelevuutta sekä parantaaksemme sivustojamme ja sisältöä.

Saatamme kerätä ryhmiteltyä tilastollista tietoa kuten käyttäjien lukumäärään, käyttötapaan ja vastaavaan liittyvää tietoa sivustolta ja saatamme välittää niitä kolmansille osapuolille (esim. mainostajille). Me emme linkitä evästeiden kautta kerättyjä tietoja tunnistettaviin henkilötietoihin, ellei laki sitä vaadi tai salli, tai jos se tehdään, jotta DinnerBookingin käyttöehtoja voidaan soveltaa.

Lain vaatiessa, esimerkiksi tuomion tai haasteen muodossa, luovutamme henkilö- ja muita tietoja. Voimme myös luovuttaa tietoja lainvalvonnasta, muiden hakukoneiden tms. pyynnöstä.

DinnerBooking seuraa automaattisesti kuinka tarjolla olevaa sisältöä käytetään. Tämä seuranta antaa meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin mahdollisia parannuskohteita sekä jatkuvasti parantaa relevanssia ja sisällön saatavuutta sivustollamme.

Toisinaan DinnerBooking laittaa "evästeiksi" kutsuttuja tietoja vierailijan tietokoneelle. Nämä evästeet sallivat käyttäjäseurantamme yksityiskohtaisemman hienosäädön käyttöraportointisivullamme. Jos poistatte evästeet käytöstä, teillä on silti täysin sama pääsy sisältöön www.dinnerbooking.com-sivulla kuin jos evästeet olisivat käytössä.

Tietoja DinnerBookingista

DinnerBookingin yritys- sekä yhteystiedot:


DinnerBooking ApS
Lyongade 21, 1.
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Y-Tunnus: 29008450
Perustamisvuosi: 2005

Puhelinnumero: +45 32 55 50 48
Sähköposti: contact@dinnerbooking.com

Tarkista lahjakorttisi tila

Jotta voit nähdä lahjakorttisi nykyisen saldon, lisää lahjakortin tunnus tähän.

Anna lahjakortti mukavaan iltaan

- joka koskee myös yhtä tapahtumaamme

Katso lahjakortti
Varaa pöytä missä ja milloin vain

Löydä ravintola ja varaa pöytä suoraan sovelluksestamme

Katso App storesta