Gør som 13 millioner andre: Find din næste restaurantoplevelse her

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Du er ved at oprette en brugerprofil på DinnerBooking. Vi fortæller dig i denne politik, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Når du accepterer vilkårene, giver du samtidig dit samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med denne politik.

Du skal være opmærksom på, at når du foretager reservation via DinnerBooking servicen, så afgiver du også oplysninger til den restaurant, hvor du foretager din bestilling.

For sådanne oplysninger er restauranten dataansvarlig, og du meddeler dit samtykke til, at oplysningerne må videregives til DinnerBooking, som herefter indsamler og behandler oplysningerne som dataansvarlig.

DinnerBooking opfordrer dig til at læse denne politik omkring brug og beskyttelse af dine persondata.

Opret brugerprofil med DinnerBooking

Den restaurant du er ved at foretage bordreservation på, anvender DinnerBooking som reservationssystem. For at gennemføre din bordreservation skal du oprette en brugerprofil hos DinnerBooking. Din brugerprofil kan du anvende på alle de restauranter, cafeer mv. (Restauranter), som anvender DinnerBooking. Du skal blot logge ind med din e-mailadresse og password, hvorefter dine stamoplysninger kommer frem.

DinnerBooking er et reservationssystem til Restauranter, som anvendes i lande over hele verden. For at kunne foretage en reservation hos en Restaurant, der benytter DinnerBooking reservationssystemet, skal du oprette en brugerprofil. Din brugerprofil kan anvendes på alle de Restauranter, som anvender DinnerBooking. Du skal blot logge ind med din e-mailadresse og password, hvorefter dine stamoplysninger kommer frem.

Indsamling af informationer fra dig

DinnerBooking indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver som del af din brugerprofil.

De oplysninger vi skal bruge for at oprette din brugerprofil er: navn, postnummer, e-mail adresse og telefonnummer.

Du kan også vælge at give information om dine præferencer og interesser, allergier osv.

Hvis du anvender vores hjemmeside DinnerBooking.com, indsamler vi også oplysninger om dig via cookies. Indsamling sker i henhold til vores cookie-politik, og behandlingen er omfattet af cookie-politikken om beskyttelse af dine personoplysnigner.

If you subscribe to one of our newsletters, we also collect information about you and create a user profile for you. Processing of your personal information for this purpose is only done after your consent.

Indsamling af oplysninger fra tredjemand

Foruden de oplysninger du selv afgiver til DinnerBooking, indsamler vi oplysninger fra vores samarbejdspartnere (Restauranter) om dine foretagne reservationer, og eventuelt oplysninger som vore samarbejdspartnere registrerer om dig i forhold til præferencer og tilsvarende forhold, samt om dit restaurantbesøg.

Vi anvender indsamlede oplysninger om dig til følgende formål

Marketingformål: Vi kan anvende oplysningerne til interne marketinganalyser, for eksempel for at vurdere tendenser blandt vores brugerprofiler eller til at måle trafikmængden til vores hjemmesider, og statistik på de enkelte eller på grupperinger af brugerprofiler. Vi kan også udveksle ikke-personlige oplysninger med andre, f.eks. annoncører, i anonymiseret form, hvilket betyder, at oplysningerne ikke omfatter personligt identificerbare oplysninger om dig.

Newsletters: If you subscribe to one of our newsletters, we use your information to send targeted newsletters to you. The newsletters will contain news about restaurants, inspiration from DinnerBooking and other marketing materials from us.

Restauranter: Når du foretager en reservation via DinnerBooking hos en Restaurant, videregiver Dinner-Booking oplysninger om dig til Restauranten i form af dit navn, postnummer, telefonnummer og din e-mailadresse samt eventuelt de yderligere oplysninger, der er registreret for din brugerprofil, eller som er indsamlet om dig fra andre Restauranter. Restauranten kan anvende oplysningerne til at få bekræftet eventuelle oplysninger om relevante krav til diæt, særlige præferencer eller ønsker, fastsætte menuer, gruppereservationer osv. samt til generelt at håndtere dit besøg på restauranten, og til Restaurantens kundekartotek. Hvis du opdaterer din brugerprofil hos DinnerBooking, videregiver vi de opdaterede op-lysninger til de Restauranter, som tidligere har modtaget dine oplysninger, og hvor du indenfor de sene-ste 24 måneder har foretaget en reservation. Din e-mailadresse og telefonnummer videregives ikke til den pågældende Restaurant til reklameformål, medmindre du udtrykkeligt oplyser, at du er interesseret i at modtage reklamer fra Restauranten via e-mail.

Restauranter kan modtage summariske feedbackrapporter fra DinnerBooking fra den seneste tids gæster, når Restauranterne er anmeldt af DinnerBooking brugerprofiler. Hvis du indsender kommentarer om en Restaurant (gennem en evaluering via DinnerBooking), vil disse blive udvekslet med den pågældende Restaurant i anonymiseret form. Det kan dog ikke udelukkes, at en Restaurant forbinder specifik feed-back med din reservation, og din anonymitet kan derfor ikke garanteres. Du kan også vælge ikke at være anonym, når du indsender kommentarer, hvis du oplyser, hvem du er, eller angiver kontaktinformation som f.eks. e-mailadresse, som restauranten kan bruge til at svare på din feedback.

DinnerBooking videregiver kun de oplysninger, der er nærmere angivet ovenfor, til de Restauranter, du har foretaget reservationer hos via DinnerBooking. Restauranterne har ikke adgang til oplysningerne angivet på din brugerprofil, herunder også din gæstehistorik fra andre Restauranter. Dog accepterer du, at Restauranter under samme selskab eller i samme kædesamarbejde kan udveksle oplysninger om din gæstehistorik.

Transaktioner: Vi kan anvende dine personlige oplysninger til at besvare forespørgsler og anmodninger fra dig og til at behandle transaktioner såsom betaling med kreditkort af varer, du har bestilt hos os eller vores agenter og Restauranter, samt til at gennemføre sådanne transaktioner (f.eks. levering). De personlige oplysninger, du giver os, kan anvendes af vores leverandør til udførelse af ordren. Uanset ovenstående opbevarer vi ikke økonomiske oplysninger om dig.

Administration og datastyring: Vi behandler dine oplysninger til administration af din brugerprofil. Herunder kan vi bruge dine oplysninger til at kontakte dig på e-mail og telefon i alle spørgsmål omkring din brugerprofil, dens vedligehold, opretholdelse og sletning. Vi kan overdrage dine personlige oplysninger til tredjemand som agerer som vores underleverandør, når overdragelsen sker med pålæg om hemmeligholdelse og med instruks om, at oplysningerne alene må behandles ved opfyldelse af leverandørens opgaver overfor os (f.eks. administration af en marketingkampagne, it-drift mv.).

Øvrige formål: Vi kan behandle og videregive dine personlige oplysninger, hvis dette er tilladt eller kræves efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi videregiver oplysningerne om dig i følgende situationer

Vi videregiver de indsamlede oplysninger om dig, i den udstrækning det er beskrevet under punktet oven-for om, hvad vi bruger oplysningerne om dig til.

Du giver dit udtrykkelige samtykke til, at dine oplysninger også kan videregives til Restauranter og over-føres til vores underleverandører i tredjelande. Du gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at modtagere i sådanne tredjelande ikke nødvendigvis er underlagt samme strenge persondatabeskyttel-sesregler, som gælder i dit hjemland. Du accepterer derfor, at der ikke nødvendigvis foreligger eller kan garanteres om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i sådanne lande. Dette kan medføre, at der er en højere risiko for, at dine personoplysninger kompromitteres.

Adgang til og opdatering af personlige oplysninger om registrerede brugere

Vi har brug for din hjælp til at sikre, at de personlige oplysninger DinnerBooking behandler om dig, er korrekte og ajourførte. Hvis der sker ændringer i dit navn, kontaktoplysninger, præferencer eller øvrige oplysninger anført på din brugerprofil, bør du hurtigst muligt opdatere oplysningerne i din brugerprofil.

Opbevaringsperiode

We store and process your personal data for 24 months after your last use of the user profile. The use consists of to log on to DinnerBooking.com or completion of booking at a Restaurant via DinnerBooking or subscribe to one of our newsletters.

Har din brugerprofil ikke været aktiveret indenfor en 24 måneders periode, slettes oplysningerne automatisk i vores system. Forinden din brugerprofil slettes, kontakter vi dig på den registrerede e-mailadresse, så du får muligheden for at opretholde profilen.

Forinden sletning af brugerprofiler anonymiserer vi dele af de oplysninger vi behandler om dig, så de kan indgå i statistiske formål.

Du har ret til indsigt og berigtigelse

Du kan til enhver tid anmode DinnerBooking som dataansvarlig om indsigt i, hvilke oplysninger vi behand-ler om dig, hvilke formål vi behandler oplysningerne til, de modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregiver til, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, hvor oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig selv, om vi har foretaget automatiske afgørelser, herunder profilering.

Hvis oplysningerne vi behandler om dig er ukorrekte, har du ret til at få oplysningerne berigtiget eller slettet.

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger. Du kan tilba-gekalde samtykket ved at slette din brugerprofil. Alle oplysninger om dig slettes herefter hos Dinner-Booking. Forinden sletning af din brugerprofil anonymiserer vi dele af de oplysninger vi behandler om dig, så de kan indgå i statistiske formål.

For newsletters, you can simply withdraw your consent to receive additional newsletters. You can unsubscribe from any newsletter you receive or from your user profile.

Hvis du også ønsker at tilbagekalde dit samtykke overfor de Restauranter, som dine oplysninger er vide-regivet til, skal du tilbagekalde dit samtykke direkte overfor disse Restauranter. Du kan på din brugerprofilside se, hvem vi har videregivet dine oplysninger til. Du skal være opmærksom på, at efter vi har slettet sin brugerprofil, har vi ikke mulighed for at oplyse, hvem dine oplysninger er videregivet til.

Du kan klage

Hvis du mener vores behandling af dine personoplysninger strider mod den gældende persondatalovgivning, kan du klage til Datatilsynet.

COOKIES

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indsamle ikke-personlig data (f.eks. hvilken type internetbrowser og styresystem, du bruger, domænenavnet på den hjemmeside, du sidst har besøgt, antal besøg, gennemsnitligt tidsforbrug på hjemmesiden og hvilke sider, du har set). Vi kan bruge disse data til at følge, hvor attraktive vores hjemmesider er, og til at forbedre hjemmesiderne og indholdet på disse.

Vi kan opsamle samlede statistikker om vores brugere i form af antal, trafikmønster og hermed forbundne oplysninger fra hjemmesiden og kan videregive dem til tredjemand (f.eks. annoncører). Vi knytter ikke oplysninger indsamlet gennem cookies til andre personligt identificerbare oplysninger, medmindre dette kræves eller er tilladt ved lov, eller det sker for at gøre Betingelserne for brugen af DinnerBooking gældende.

Hvis lovgivning kræver det, f.eks. som svar på en retskendelse eller stævning, vil vi udlevere både personlige og ikke-personlige oplysninger. Vi kan også viderebringe sådanne oplysninger ved en specifik henvendelse fra en retsinstans eller til andre søgemaskiner m.v.

DinnerBooking sporer automatisk, hvordan indholdet på hjemmesiden bruges. Denne sporing giver os mulighed for at få en bedre forståelse af områder, der kan forbedres, så vi løbende kan forbedre relevansen af og adgangen til indholdet på vores hjemmeside.

I forbindelse hermed placerer DinnerBooking sommetider visse oplysninger, som kaldes for “cookies“, på den besøgendes computer. Disse “cookies“ giver en mere detaljeret sporing, så vi kan finjustere vores rapporter vedrørende brug af webstedet. Har du imidlertid deaktiveret “cookies“ på din computer, har du stadig præcis den samme adgang til indholdet på www.dinnerbooking.com, som hvis du havde aktiveret “cookies“.

Information om DinnerBooking

DinnerBookings fulde forretningsnavn, fysiske adresse og andre kontaktinformationer er:


DinnerBooking ApS
Lyongade 21, 1.
2300 København S
Danmark
CVR number: 29008450
Etableringsår: 2005

Telefon: +45 32 55 50 48
E-mail: kontakt@dinnerbooking.com

Tjek status på dit gavekort

Indtast gavekortskoden her for at se den aktuelle saldo på gavekortet.

køb et gavekort til en god middag

- det gælder også et af vores andre events

Se gavekort
Book bord på farten - overalt i Danmark

Find restaurant og book bord direkte fra vores app!

se i app store